SALAMANDER прозорци и врати

Како репрезентативни делови на објектот, прозорците се многу повеќе од отвори кон надворешниот свет. Нивниот индивидуален дизајн е од големо значење во одредувањето на надворешниот изглед на објектот. Како дел од фасадата прозорците мора да задоволат многу повеќе од барањата за топлинска изолација и сигурност.

Саламандер профилите покажуваат висока ефикасност во однос на звучна заштита, заштита од инфилтрација на дождовна вода, безбедност при грабеж, отпорност при временски промени и температурни разлики при што Саламандер дава гаранција од 100 години на изложеност на температури од -50С до +80С без промена на бојата. Профилите на Саламандер се произведени од виококвалитетен винил сертифициран со ознаката RAL quality Mark.

 

 

Пвц прозорци и балконски врати тип Salamander систем 3D (пет комори со три гуми) бела боја RAL 9010 , појачан со поцинкуван челик со дебелина 1,5мм од Германскиот производител Gebhardt-Stahil-GmbH, со коефициент на топлопроводливост на профилот Uf=1.3 W/м2к на крилото и штокот и 46 db звучна заштита, застаклен со термопан М1 стакло со Бутил лента во пакет 4/16/4мм со звучна изолација 32d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=2.7 W/m2k.

Со замена на внатрешното стакло од стаклопакетот со Planibel Gили К-Стакло се добива звучна изолација од 36 d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=1.7 W/(m2k).

 

 

 

 

Пвц прозорци и балконски врати тип Salamander систем BluEvolution (шест комори со три гуми) бела боја RAL 9010 , појачан со поцинкуван челик со дебелина 1,5мм од Германскиот производител Gebhardt-Stahil-GmbH, со коефициент на топлопроводливост на профилот Uf=1.0 W/м2к на крилото и штокот, застаклен со термопан М1 стакло со Бутил лента во пакет 4/16/4мм со звучна изолација 32d.b. и коефициент на топлопроводливост U=2.7 W/m2k.

Со замена на внатрешното стакло од стаклопакетот со Planibel G или К-Стакло се добива звучна изолација од 36 d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=1,7 W/(m2k).

 

 

 

 

Пвц прозорци и балконски врати тип Salamander систем 2D (три комори со две гуми) бела боја RAL 9010 , појачан со поцинкуван челик со дебелина 1,5мм од Германскиот производител Gebhardt-Stahil-GmbH, со коефициент на топлопроводливост на профилот Uf=1.4 W/м2к на крилото и штокот и 46 db звучна заштита, застаклен со термопан М1 стакло со Бутил лента во пакет 4/16/4мм со звучна изолација 32d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=2.7 W/(m2k).

Со замена на внатрешното стакло од стаклопакетот со Planibel G или К-Стакло се добива звучна изолација од 36 d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=1,7 W/(m2k).

 

 

 

 

Пвц прозорци и балконски врати тип Salamander систем 2DSL (пет комори со две гуми) бела боја RAL 9010 , појачан со поцинкуван челик со дебелина 1,5мм од Германскиот производител Gebhardt-Stahil-GmbH, со коефициент на топлопроводливост на профилот Uf=1.3 W/м2к на крилото и штокот и 46 db звучна заштита, застаклен со термопан М1 стакло со Бутил лента во пакет 4/16/4мм со звучна изолација 32d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=2.7 W/(m2k).

Со замена на внатрешното стакло од стаклопакетот со Planibel G или К-Стакло се добива звучна изолација од 36 d.b. и коефициент на топлопроводливост Ug=1,7 W/(m2k).

 

Систем 3D

Систем BluEvolution

Систем 2D

Систем 2DSL